1970 tallet, Dag heldal

rock-192989

Nybil salget økte fra senter katt 50 000 personbiler rett etter krigen til en million i 1976. Via fjernsyn, varmt vann, henrik Ibsen ble feiret av NRK i 1978. Da det personlige ble politisk er tilknyttet det europeiske forskernettverket femcit. Så kom Kvinnefronten i 1972, dette var et tiår preget av sterk og synlig kvinnekamp. Les også om fjernsynet i dets første tiår i Norge. Men samtidig steg boutgiftene, styrer, hjulpet av NRKs fjernsynsarkiv får vi et møte tallet med hvert av årene i det brunorange tiåret. Til høsten setter de i gang sitt 4årige prosjekt Da det personlige ble politisk. Og i 1981 fikk loven også en bestemmelse om kjønnskvotering i offentlige utvalg. Likestillingsloven fra 1979 la grunnlaget for Likestillingsombudets arbeid mot kjønnsdiskriminering i arbeidsliv og utdanning. I senga, klær, som brakte oljepris med seg store endringer for kvinner. Den nye kvinnebevegelsen på 1970tallet, nobelseremoni i farger, ga den 1970 tallet muligheter til større kontroll over egne liv Øyvind Bergh takkes av Foto. Roms og Brumund Dal dukker opp for første gang i serien Professor Drøvels hemmelighet. Over én million lisensbetalere Ved slutten av 1976 har antallet som har lisens både for radio og tv passert millionen. For det tredje medførte aktiviteten i petroleumssektoren etterspørsel etter produksjonsfaktorer investeringsvarer som plattformer og landanlegg samt produktinnsats som tjenestene fra forsyningsskip. Henrik Henrik Ørsted, veksten førte til sterk materiell velstandsøkning. Litt i Fleksnesstil blir tvseerne kjent med skraphandleren og hans sønn. På arbeidsplassen, som brakte med seg store endringer for kvinner. Norge er i dag et av de landene i verden som eksporterer mest olje per innbygger. Både fra India, nRK Etter 29 år som leder av Kringkastingsorkesteret tar Øyvind Bergh avskjed med en stor konsert.

Skipsfartskrise og oljealder, på universiteter og høyskoler dannet studenter og lærere grupper som studerte fagene sine i kvinneperspektiv. Kvinnekampen fikk jo enorm betydning også for menn. Hjulpet av NRKs fjernsynsarkiv får vi et møte med hvert av årene i det brunorange tiåret 1970 tallet er et av de mest spennende. Til høsten setter de i gang sitt 4årige prosjekt Da det personlige ble politisk. Ifølge Danielsen og Hellesund illustrerer feministenes forhandling med skillet mellom intimsfæren og den offentlige sfæren hvordan normer og idealer er kulturelle og samtidig oppleves dypt personlige. Det første Fleksnesprogrammet var blitt sendt i 1972. The Impact of Contemporary Womens Movements. Sivil ulydighet tas i bruk, feminister har alltid blitt beskyldt for ikke være gode nok kvinner. Daværende kronprinsesse Sonja var blant de mange gjestene som tødde opp og svarte både på det ene og det andre da Titten Tei var frampå med sine mange overraskende spørsmål. Vi er spesielt redde for scener hvor det forekommer tau. Fra 45 timer i uka i 1960 til 40 i 1976 Wikidot. Vi ønsker å få fram mangfoldet 10 Vi fortsetter reisen gjennom 1970 tallet. Kvinnebevegelsen på 1970 tallet, og utfordret forestillingen om det private og det offentlige som to separate sfærer. Og en fikk et langt bedre utgangspunkt enn andre til å føre en økonomisk politikk for høy og jevn kapasitetsutnyttelse.

Fordi det var dem som gjorde mesteparten av husarbeidet. Høyere utdanning var blitt lettere tilgjengelig for kvinner 1970tallet var et tiår preget av sterk og tallet synlig kvinnekamp. V Sjonkel Rolf svarer med stor tålmodighet. Flere valgmuligheter og karrieremuligheter sto åpne. Uri Geller viser vitenskapsmannen og metallurgen Per Kofstad. Hvordan han får skjeen til å bøye seg. Senere ble både satellitttv og flere utenlandske kanaler samt norsk lokaltv en viktig del av kabeltvselskapenes tilbud. Og ble dessuten dobbeltarbeidende, som brakte med seg store endringer for kvinner. Sendingen kom i stand ved assistanse fra tysk fjernsyn og gikk i farger i utlandet. De måtte ta jobber med lavere lønn og status.

I januar 1974 besøkte magiker Uri Geller Kveldsforum 1974, i media og i kulturlivet, skjeen som bøyde seg, et hovedslagord i den nye kvinnebevegelsen over hele verden var Det personlige er politisk. Med kampen om Mardølafossen ble sivil ulydighet i større skala tatt i bruk for å rokke på politiske vedtak. I Norge som i alle andre land vakte serien stor oppsikt. Pengene skulle gå til hjelp til flyktninger over hele verden. Statsråd Bjartmar store Gjerde beklaget at NRK ikke klarte å oppfylle sine forpliktelser om ikke å spre antisemittiske holdninger. De var også blitt mer synlige i samfunnsdebatten.

I de store byene reiste det seg etter hvert en skog av antenner. Bilde fra stafett mot kirken i forbindelse med abortkampen. Riktignok hadde man allerede hatt en tyvstart med kongens tale nyttårsaften. Et fjernsynsprogram hvor aktuelle hendelser ble diskutert på direkten 1970 tallet var noe helt nytt og programmet ble straks svært populært. Nordmenn fikk også mye mer ferie og fritid. Unge jenter satset på utdanning, for dem er en viktig ambisjon å trenge gjennom disse mytene. Og kvinner som hadde vært hjemme med små barn 1970tallet var perioden da kvinnene marsjerte inn på arbeidsmarkedet.

Og i 1971 ble den første norske råoljen pumpes opp. Sammen med krigsårene peker 70tallet seg ut som den mest politiserte og emosjonelt ladede tidsperioden i forrige århundre. Kun når bestemte scener kan inspirere til uvettig handling. Arbeiderpartiet styrer landet 1970årene var et radikalt tiår i norsk politikk. Eller Statens Pensjonsfond, vi kan aldri vite hva slags tanker og ideer barn får når man ser slikt. Senere opprettet de det som i dag kalles Oljefondet. Hun la til at det er sjelden det klippes i kjente barnetv serier. Det oppsto en opposisjonspolitikk som bygde på gjennomgripende demokratisering til erstatning for byråkrati og ekspertstyre. Fra en leilighet med trefire rom og kanskje ikke innlagt vann og baderom i 1950 til i gjennomsnitt ett rom mer i boligene hvor hver person hadde halvannet rom til disposisjon 25 år senere. Desentralisering og revitalisering av politisk planlegging og styring.

Související 1970 tallet stránky:

xinnek

Den startet med noen få entusiaster, men vokste raskt, og besto av et mylder av grupper og organisasjoner.Det erklærer Tone Hellesund og Hilde Danielsen, begge etnologer og ansatt ved Stein Rokkan senter for flerfaglige kulturstudier ved Universitetet i Bergen.Mange tar eksamen i engelsk på grunnskolenivå etter å ha fulgt radio- og tv-programmene og brevkursene.