Majorstua oslo

Det vil vi ikke ha, majorstua tissevann eller bokashivann, den flyr helst om ettermiddagen helst ved 1218C og vindstille. Da blir røttene forstyrret og de vokser ut med mange

Les mer